Sunday, May 20, 2007

introduction to nightcomers 101
nightcomers.

nightcomers, is one of the night programme projects of the 10th International Istanbul Biennial, perhaps the most somnambulist. The conceptual structure of the project was based on the concept of "dazibao" used by Hou Hanru in reference to wall-mounted posters produced by the public during the Chinese Revolution.

The team of young curators invited by Hou Hanru defines "nightcomers" as follows:

"The project targets a wide profile in terms of viewer and participant and derives its power from individual sentences that are becoming increasingly anonymous, and as they become anonymous, become public and ascend within the public sphere. In other words, social and political content suitable for a wall-mounted newspaper is the defining aspect of the project. The source of the variety sought in the videos is our belief that the way to understand the impulsive force in the production of visual material is observing other fields."

Videos will be shown throughout the night in the streets, and the target is to reach a bigger audience than the Istanbul Biennial does in the daytime.

The young curators have defined the maximum 5 minute video production as the format, and invite everyone "who has something to say" to produce. The video programs will be selected from the pool of videos formed from all videos sent to the Biennial and will be exhibited in different parts of the city on certain days of the week. The "nightcomers" project aims to build a strong communication and relationship with its viewer and invites everyone taking part in the project as producer-viewer to share its name. To go out at night, to share the street and to hear one's own voice en masse... Therefore it defines itself as follows:

"Nightcomers hang out on street corners. They seek their own justice. You feel their breath on your neck. Sleepless - a gang of ghosts."

What is "Electronic Image Dazibao"?

To engage the Biennial programmes more profoundly and intimately with the real urban life of İstanbul, it's absolutely important to surpass the conventional temporal and spatial framework of an art event. Therefore, the Biennial is conceived not only as an exhibition but also as a process and site of cultural production that goes beyond office hours. Night programs have been designed to integrate the public directly with the Biennial project and to create a platform of democratic participation.

"Electronic Image Dazibao", is referring to "Dazibao", a form of radically democratic street postings of public opinions during the Chinese Cultural Revolution. The impact of these wall-mounted posters in protest, propaganda and popular communication was strengthened by getting in circulation with some local newspapers from time to time. Today, electronic image and video is a basic mean of communication and expression especially among the young people. Thereof, "nightcomers" project aims to have the video works of everyone who wants to tell his ideas and express himself to be sent to Istanbul Biennial.

Deadline for submissions: 15th June 2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gecegezenler.

gecegezenler, 10. Uluslararası İstanbul Bienali'nin gece programında yer alan projelerden biri, belki de en uyurgezer olanı. Projenin kavramsal kurgusu, Hou Hanru'nun Çin Devrimi sırasında halkın ürettiği sokak afişlerine referans vererek kullandığı "dazibao" kavramından hareketle oluşturuldu.

Hou Hanru'nun davet ettiği genç küratörlerden oluşan ekip, "gecegezenler"i şöyle tanımlıyor:

"İzleyici ve katılımcı olarak geniş bir profil hedefleyen proje, gücünü giderek anonimleşen, anonimleştikçe kamusallaşan ve bu kamusal alanda yükselen bireysel cümlelerden alıyor. Farklı bir anlatımla, duvar gazetesi niteliği taşıyan sosyal ve politik içerik, programın belirleyici özelliğini oluşturuyor. Videolarda aranan çeşitlilik, görsel malzeme üretimindeki itici gücü anlamanın yolunun başka alanları gözlemlemek olduğuna dair inancımızdan kaynaklanıyor".

Videolar gece boyunca sokakta gösterilerek, İstanbul Bienali'nin gün boyu ulaştığı izleyiciden daha geniş bir kitleye ulaşılması hedefleniyor.

Genç küratörler, yaklaşık 5 dakikayla sınırlı video üretimini format olarak tanımlayarak, "söyleyecek sözü olan" herkesi üretime çağırıyor. Bienale gönderilen bütün videoların oluşturduğu havuzdan seçilecek video programları ise, haftanın belli günleri şehrin farklı köşelerinde sergilenecek. Hem üretimi hem de sunumu sürecinde izleyicisiyle güçlü bir iletişim ve ilişki kurmayı amaçlayan "gecegezenler" projesi, programa üretici-izleyici olarak katılan herkesi adını paylaşmaya çağırıyor. Gece sokağa çıkmaya, sokağı paylaşmaya ve kendi sesini hep birlikte duymaya... Bu nedenle kendini şöyle tanımlıyor:

"Gecegezenler, köşe başlarını mesken tutar. Onlar, kendi adaletlerini arar. Nefeslerini ensende hissedersin. Yani uykusuz, hayalet çetesi."

"Elektronik İmge Dazibao" nedir?

İstanbul Bienali programlarını İstanbul'un gerçek kent hayatıyla daha derinden ve yakından ilişkilendirmek için geleneksel zamansal ve mekânsal çerçevenin ötesine geçebilmek çok önemli. Bu nedenle, İstanbul Bienali'nin sadece bir sergi olarak değil, aynı zamanda mesai saatlerinin dışına taşan bir süreç, kültürel üretim ve paylaşım alanı olarak planlanması hedefleniyor. Halkı, özellikle gençleri, Bienal projesiyle doğrudan bir araya getirmek ve demokratik bir katılım platformu yaratmak için İstanbul Bienali kapsamında ana sergilerin yanı sıra bir dizi gece programı hazırlanıyor.

"Elektronik İmge Dazibao", Çin'deki Kültür Devrimi sırasında halkın fikirlerini yansıtan radikal demokratik sokak afişleri "Dazibao"dan esinleniyor. Kimi zaman gazetelerle dağıtıma da giren büyük karakterlerde yazılardan oluşan bu afişlerin protesto, propaganda veya kitlesel iletişimdeki etkileri böylelikle perçinlenmiştir. Günümüzde ise elektronik imge ve video özellikle gençler tarafından temel iletişim ve anlatım aracı olarak kullanılıyor. Bu nedenle, fikrini söylemek ve kendini ifade etmek isteyen herkesin video işlerini İstanbul Bienali'ne ulaştırmalarını sağlayacak "gecegezenler" projesi üzerinde çalışılıyor.

Son katılım tarihi: 15 Haziran 2007


No comments: